Best Young Professionals 2017

Voor het zevende jaar op rij zijn we op zoek gegaan naar de beste young professionals in het Nederlandse bedrijfsleven en binnen de overheid. De Top 100 die dit keer is samengesteld bestaat uit snelle carrièremakers die met hun prestaties tot nu toe hebben laten zien alles in huis te hebben voor een glansrijke loopbaan.

Om te bepalen wie er een plek in deze Top 100 verdient, is alle deelnemers verzocht een uitgebreide online vragenlijst in te vullen. Hierin is onder andere gevraagd naar de huidige functie, maar ook naar studieresultaten, carrièrestappen en zelfontplooiing vanaf de studietijd. Op basis van deze prestaties kreeg elke deelnemer punten toegekend. Hierbij is rekening gehouden met het aantal jaren werkervaring van de deelnemers, omdat dit veelal bepalend is voor het maken van promotie of het dragen van verantwoordelijkheden. Zo ontstond er een voorlopige ranking, waarbij de vijftien topposities nog niet definitief werden vastgelegd. De nummers zestien tot en met honderd zijn volledig gebaseerd op de uitslag van de enquête.

Interviewronde

De vijftien deelnemers die op basis van de vragenlijst het hoogste aantal punten kregen toegewezen zijn vervolgens geïnterviewd door functionaris en onder meer oud-topman van AkzoNobel, Kees van Lede. Hij beoordeelde deze best scorende deelnemers op bepaalde kwaliteiten. Zoals persoonlijke presentatie, spreekvaardigheid, zelfreflectie, ambities en drijfveren. Zijn oordeel over deze young professionals telde voor vijftig procent mee in de uiteindelijke verdeling van de vijftien topposities.

Finalediner

De Top 10 Best Young Professionals is samen met hun werkgever uitgenodigd voor een gezellig en bovenal spannend finalediner, dat in samenwerking met Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) plaatsvond in de Euromast te Rotterdam. De winnaar van dit jaar, Claire Davidson, werd tijdens deze avond door Kees van Lede bekend gemaakt. Met haar eerste plek wint Claire Davidson een tweedaags opleidingsprogramma naar keuze aan RSM.

Claire Davidson en Kees van Lede

Claire Davidson (Nestlé Nederland) – Winnaar Best Young Professionals Top 100 2017 en Kees van Lede
Foto: Northern Island

Top 5 Best Young Professionals

Hieronder vind je de top 10 Best Young Professionals van 2017.

1: Claire Davidson
28 jaar
Category Manager Drinks bij Nestlé Nederland
Bedrijfskunde aan VU Amsterdam
Lees meer over Claire Davidson »

2: Gegevens op verzoek verwijderd

3: Bob Stigter
29 jaar
Key Accountmanager bij Nestlé Nederland
Hotelmanagement aan Hotelschool Den Haag
Lees meer over Bob Stigter »

4: Nick Driessen
27 jaar
Field Sales Manager bij Heineken
International Business Administration aan Universiteit van Tilburg
Lees meer over Nick Driessen »

5: Emma Verhagen
27 jaar
Digital R&D Manager bij Unilever
Business Information Management aan Erasmus Universiteit Rotterdam
Lees meer over Emma Verhagen »

Over de competitie

Best Young Professionals is een competitie waar young professionals zich vrijwillig voor kunnen inschrijven. Meedoen was alleen toegestaan voor young professionals die na 1 januari 2012 een academische opleiding hadden afgerond en op het moment van deelname maximaal 33 jaar oud waren.