Traineeship of the Year

Traineeships zijn een razend populaire manier om je carrière mee te starten. Steeds meer bedrijven bieden dan ook de mogelijkheid van een traineeship aan. Memory Research zoekt jaarlijks uit hoe studenten en starters aankijken tegen al deze verschillende traineeships.

Traineeship of the Year

Traineeship of the Year focust zich op de kwaliteit van communiceren, aansluiting bij de wensen van starters en de populariteit van het aangeboden traineeship. Middels een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek worden traineeships onder de loep genomen en beoordeeld door de doelgroep. Er werd o.a. gekeken naar het aanbod, creativiteit, voorwaarden en toekomstperspectief.

In de onderzoeken wordt er onderscheid gemaakt in management, techniek, sales & marketing, IT en finance traineeships. Deelnemende organisaties komen alleen in aanraking met de doelgroep
die van belang is en er wordt alleen
beoordeeld door een groep die aansluit
bij het traineeship.

Kwantitatief

Het Nationaal Traineeship Onderzoek (NTO) is een kwantitatief onderzoek dat wordt uitgevoerd via online enquêtes binnen de doelgroepen techniek, it, sales & marketing, finance en management. Drie scores uit de enquête zijn hierbij relevant: bekendheid, populariteit en aansprekende communicatie. Middels een sterrenwaardering (1 t/m 5 sterren) ontstaat er een ranking.

Kwalitatief

Diverse focusgroepen beoordelen in oktober 2016 de traineeships die het hoogste hebben gescoord uit het NTO. Dit gebeurt middels beoordelingen van filmpjes, uitingen van het traineeship op de eigen site, populariteit van de desbetreffende organisatie en de aansprekendheid van de inhoud van de vacaturetekst. Hieruit werden in combinatie met de score uit het NTO de branchewinnaars bekend gemaakt.

Live

Deelnemende organisaties worden tijdens de De Nederlandse Carrièredagen middels pitchpresentaties van 5 minuten beoordeeld door ruim 40, in traineeship geïnteresseerde, studenten en starters. Zij geven hun voorkeuren aan en de punten die hieruit gescoord kunnen worden, in combinatie met de scores uit beide bovenstaande onderzoeksonderdelen, leiden uiteindelijk tot de overall winnaar van het ‘Traineeship of the Year’.