Beroepsopleiding Financieel-Economisch Beleidsmedewerker (BoFEB)

De beroepsopleiding Financieel-Economisch Beleidsmedewerker leidt jonge academici op voor beleidsfuncties bij ministeries en andere instellingen. Gedurende een jaar volg je diverse colleges en trainingen, leg je werkbezoeken af en loop je stage. Voor deze beroepsopleiding biedt de Rijksoverheid onder meer stageplaatsen en traineeships aan.

Inhoud Beroepsopleiding

Tijdens de Beroepsopleiding Financieel-Economisch Beleidsmedewerker (BoFEB) wordt je voorbereid op beleidsfuncties bij ministeries en andere instellingen die betrokken zijn bij het financieel-economisch beleid. De opleiding duurt 12 maanden en start elk jaar in maart en september.

Opleidingsprogramma

De opleiding bestaat uit twee periodes van zes maanden. Tijdens de eerste periode zul jij je verdiepen in de theorie van het financieel-economisch beleid. Daarnaast richt je je op het aanleren van uiteenlopende vaardigheden zoals presentatietechnieken, schriftelijk rapporteren en vergaderen.

Werkbezoeken

Verder zul je gedurende de beroepsopleiding diverse werkbezoeken afleggen naar instellingen die relevant zijn voor het financieel-economisch beleid. Zowel instellingen in Nederland als in Brussel en Parijs.

Stage lopen

Tijdens de tweede periode van de opleiding loop je stage. Stageplaatsen worden aangeboden door diverse ministeries en instellingen als De Nederlandsche Bank, het Centraal Planbureau of de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

Voor wie?

De opleiding is vooral voor afgestudeerde algemeen economen of econometristen. Niet-economen die beschikken over voldoende basiskennis van algemene economie kunnen ook solliciteren. Er zijn 8 tot 13 plaatsen beschikbaar.

Afhankelijk van je behaalde studieresultaten en gesprekken met de directie van BoFEB en de stageverlenende instellingen wordt je wel of niet toegelaten tot de opleiding. Na succesvolle afronding ontvang je een getuigschrift van de Erasmus School of Economics.