Rijkstraineeship

De overheid biedt vele traineeship-varianten. Gemeenten, provincies en ministeries bieden diverse traineeprogramma's aan. Daarnaast kun je via organisaties als Het Expertisecentrum en JS Consultancy ook aan een overheid traineeship deelnemen.

Meer dan 1.600 organisaties en instanties maken deel uit van de overheid. Daarbij horen de 11 ministeries, de 12 provincies en de 415 gemeenten. Ook zelfstandige bestuursorganen als de regiopolitie, de Kamers van Koophandel en Openbare lichamen voor bedrijf en beroep horen tot de overheid. Genoeg plekken dus om een overheid traineeship te volgen.

Rijkstraineeships

Onder de Rijksoverheid vallen de regering, de ministeries en de Eerste en Tweede Kamer. Binnen deze organisaties worden de volgende rijkstraineeships aangeboden:

 • Financieel Traineeship
  Gedurende het Financieel Traineeship bij de overheid werkt de trainee 2 jaar in verschillende financiële functies, waarbij hij een opleidingsprogramma volgt met verschillende vakinhoudelijke en vaardigheidsmodules.
 • Audit Traineeship
  Tijdens het tweejarig Audit Traineeship doet de trainee ruime praktijkervaring op met de politieke, bestuurlijke en financiële werkelijkheid van het Rijk. Naast zijn werkzaamheden volgt de trainee een Post Master opleiding en een uitgebreid intern opleidings- en begeleidingsprogramma.
 • Rijkstraineeprogramma
  Pas afgestudeerde academici kunnen zich tijdens het Rijkstraineeprogramma ontwikkelen tot breed inzetbare beleids-, staf- of projectmedewerkers. Gedurende dit tweejarige traineeship volgen trainees in ieder geval een Basisopleiding, waarna zij eventueel nog aanvullende opleidingen en vaardigheidstrainingen kunnen volgen.
 • Rijkswaterstaat Traineeprogramma
  Rijkswaterstaat trainees doen ervaring op met inkoop, finance, techniek en informatievoorziening. Daarnaast volgen zij een speciaal ontwikkeld opleidingsprogramma en staat er elke periode een algemene en functiegerichte leeractiviteit centraal.
 • Defensie Traineeprogramma
  Het twee jaar durende Defensie Traineeprogramma leidt trainees op om aan de slag te gaan bij het Ministerie van Defensie. Zij doen ervaring op op drie verschillende traineeplaatsen en volgen een speciaal traineecurriculum.
 • Traineeopleiding Wetgevingsjurist
  De Academie voor Wetgeving biedt een tweejarige traineeopleiding tot wetgevingsjurist. Trainees werken bij een ministerie, de Raad van State of de Tweede Kamer. Naast een intensief opleidingsprogramma leggen zij werkbezoeken af en lopen zij stage in de Tweede Kamer.
 • Traineeopleiding Overheidsjurist
  De Academie voor Overheidsjuristen biedt een tweejarige traineeopleiding tot overheidsjurist. Trainees werken bij een ministerie, de Raad van State of de Tweede Kamer. Naast een intensief opleidingsprogramma leggen zij werkbezoeken af en lopen zij stage in de Tweede Kamer.
 • Beroepsopleiding Financieel-Economisch Beleidsmedewerker (BoFEB)
  Tijdens de beroepsopleiding Financieel-Economisch Beleidsmedewerker worden jonge academici opgeleid voor beleidsfuncties bij ministeries en andere instellingen. Zij volgen gedurende één jaar diverse colleges en trainingen, leggen werkbezoeken af en lopen stage. Voor deze beroepsopleiding biedt de Rijksoverheid onder meer stageplaatsen en traineeships aan.

Provincie traineeship

Ook bij de provincies worden traineeships aangeboden. Veel bieden een eigen traineeprogramma aan. Zo heeft de provincie Noord-Brabant een tweejarig traineeprogramma 'De Toekomst van Brabant' en kun je bij de provincie Noord-Holland het 'Junior Talent Programma' volgen.

Gemeente traineeship

Diverse gemeenten bieden ook eigen traineeprogramma's aan. Bij gemeente Amsterdam kun je bijvoorbeeld de jaarlijkse traineepool volgen en bij de gemeente van Dordrecht kun je meedoen aan het tweejarig Jong Talent Programma. Via het VNG GemeenteTrainee van de Vereniging Nederlandse Gemeenten kun je als trainee aan de slag bij verschillende Nederlandse gemeenten.

Traineeprogramma van Het Expertisecentrum

Het Expertisecentrum (HEC) biedt een management traineeprogramma aan op het snijvlak van ICT, beleid en uitvoering in de publieke sector. Het HEC Talenten Trainee Programma (HTTP) leidt trainees op tot professionals die diversiteit aan belangen van uiteenlopende stakeholders samen brengt in werkbare ICT oplossingen.

Het traineeprogramma is een duaal ontwikkeltraject. Vier dagen in de week ben je werkzaam bij een overheidsopdrachtgever. Eén dag per week is voor het intensief opleidings- en begeleidingstraject. Samen met je medetrainees volg je de opleiding Master of Public Information Management (MPIM). Het traineeprogramma duurt twee jaar.

Trainee Opleidingsprogramma van JS Consultancy

Het op de overheid gerichte werving & selectiebureau JS Consultancy biedt een tweejarig Trainee Opleidingsprogramma aan. Met dit programma krijg je als trainee inzicht in wat het werken voor een overheidsorganisatie inhoudt.