Rijkswaterstaat Traineeprogramma

Tijdens het Rijkswaterstaat Traineeprogramma doe je ervaring op op het gebied van inkoop, finance, techniek en informatievoorziening. Daarnaast volg je een speciaal ontwikkeld opleidingsprogramma en staat er elke periode een algemene en functiegerichte leeractiviteit centraal. Na succesvolle afronding van het traineeship is er bij beschikbaarheid uitzicht op een vast dienstverband.

Inhoud Rijkswaterstaat Traineeprogramma

Tijdens het Rijkswaterstaat Traineeprogramma kun jij je in de breedte ontwikkelen, van projectmanagement tot inkoop en financiën. Daarnaast volg je een uitgebreid opleidingsprogramma. Het traineeship duurt 18 maanden.

Werkplekken

Als trainee doe je ervaring op binnen verschillende werkvelden en diensten van Rijkswaterstaat. In drie perioden van zes maanden kun je heel breed ervaring opdoen; van grond-, weg- en waterbouw tot inkoop en financiën. Of je volgt één van de twee specialistische paden: techniek of informatievoorziening.

Werkzaamheden

Trainee Inkoop

Als trainee inkoop stel je kaders op voor een (inter)nationale aanbesteding, toets je de aanbieding van een marktpartij aan de criteria die zijn geformuleerd door de projectdeskundigen. En draag je eraan bij dat de projecten binnen het budget worden gerealiseerd.

Trainee Finance

Als trainee finance ben je betrokken bij de zorgvuldige financiële afwikkeling van verschillende projecten. Jij stelt een begroting of budget op en je bent verantwoordelijk voor de uitgaven. Daarnaast draag je zorg voor de juiste financiële informatie richting het management en onderhoud je contacten met externe betrokkenen en toezichthouders.

Trainee Techniek

Als trainee techniek geef je binnen een deskundig team vorm aan grote infrastructurele projecten. Tijdens de planvormingsfase voer jij gesprekken met wethouders, milieuexperts en andere belanghebbenden. Tijdens de aanbestedingsfase stel je een programma van eisen op en toets je de voortgang en realisatie.

Trainee Informatievoorziening

Als trainee informatievoorziening houdt jij je bezig met data en ICT die achter snelwegen en kanalen zitten. Zoals automatisch bedienbare sluizen, bruggen en stormvloedkeringen of het waarschuwingssysteem voor gladheid.

Opleidingsprogramma

Tijdens het traineeship volg je een speciaal ontwikkelt opleidingsprogramma. Het programma is opgebouwd uit algemene opleidingen, individuele opleidingen, intervisie en coaching. Tijdens de opleidingen komen de onderwerpen ‘kijk op adviseren’, ‘politiek-bestuurlijke sensitiviteit’ en ‘projectmanagement in aanleg, beheer en onderhoud’ aan bod.

In elke periode staat er een algemene leeractiviteit centraal. Daarnaast houd je als trainee per periode bezig met een functiegerichte leeractiviteit. Aan het einde van het programma neem je deel aan een multidisciplinaire projectweek. Tijdens deze week wordt je als trainee uitgedaagd met combinatievraagstukken.

Voor wie?

Het Rijkswaterstaat Traineeprogramma is voor afgestudeerden met een bachelor of master achtergrond op het gebied van ICT, (civiele) techniek, finance, inkoop, water, verkeersmanagement of milieu. Je hebt maximaal drie jaar werkervaring en behoren netwerken, ondernemerschap en lef tot jouw vaardigheden.

Na het traineeship

Na afloop van het Rijkswaterstaat Traineeprogramma heb je bij goed functioneren uitzicht op een vast dienstverband.