Traineeopleiding Overheidsjurist

Bij de Academie voor Overheidsjuristen kun je een tweejarig traineeopleiding volgen tot overheidsjurist. Als trainee werk je bij een ministerie, de Raad van State of de Tweede Kamer. Naast een opleidingsprogramma leg je werkbezoeken af en loop je stage in de Tweede Kamer. Na afronding van de traineeopleiding krijg je de titel ‘Master of Legal Affairs in Public Administration’.

Inhoud Traineeopleiding Overheidsjurist

De traineeopleiding is een tweejarige duale masteropleiding tot overheidsjurist van de Academie voor Overheidsjuristen. Tijdens de opleiding volg je als trainee colleges aan de Academie en werk je daarnaast als overheidsjurist bij het Rijk. Je werkplek kan bij één van de ministeries, de Raad van State of een ander onderdeel binnen de Rijksoverheid zijn.

Doel traineeopleiding

Het doel van de traineeopleiding is om van jou een goede overheidsjurist te maken. Het traineeprogramma is gericht op het opdoen van kennis, het verkrijgen van inzicht en het trainen van vaardigheden, die nodig zijn voor een goede kwaliteit van de juridische producten.

De juridische producten waar je onder meer aan zal werken, zijn besluiten, adviezen, regelgeving, beslissingen op bezwaar, verweerschriften en overeenkomsten. Je krijgt theoretische achtergronden van die producten waarna je er direct mee aan de slag gaat tijdens werkcolleges en in de praktijk.

Opzet traineeship

Het eerste jaar van de traineeopleiding bestaat grotendeels uit (werk)colleges. Tijdens de colleges leer je als trainee hoe de overheid in elkaar steekt en werkt. Je leert juridische producten te maken zodra je kennis hebt genomen van de theoretische achtergronden en uitgangspunten.

In het tweede jaar zul je als trainee complexere zaken behandelen. Je moet dan ook eigen werk inbrengen. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor het aanleren van vaardigheden en het werven van kennis. Verder ga je op stage en breng je werkbezoeken aan gerelateerde buitenlandse instellingen.

Opleidingsprogramma

Tijdens het traineeship is er veel aandacht voor samenwerking bij de uitvoering van taken en voor de juridische kwaliteitszorg en –bewaking. Bij het opleidingsprogramma ligt de nadruk op de ontwikkeling van sociale vaardigheden als gespreksvaardigheden, presentatietechnieken, overtuigen, adviesvaardigheid, het kunnen omgaan met een beleidsgevoelige omgeving en het leggen van verbindingen.

Master of Legal Affairs in Public Administration

Aan het einde van het tweede jaar leg je een ‘meesterproef’ af. Hiermee toon je aan dat je over de noodzakelijke competenties beschikt om een goede overheidsjurist te zijn bij het Rijk. Na succesvolle afronding van de traineeopleiding krijg je de erkende titel ‘Master of Legal Affairs in Public Administration’ (MLP).

Voor wie?

Om voor het traineeship in aanmerking te komen, dien je een juridische master te hebben gevolgd aan een Nederlandse universiteit. Het diploma mag niet ouder zijn dan vier jaar. Daarnaast beschik je over een juridische bachelor en basiskennis van het bestuursrecht, het privaatrecht en het Europees recht.

Daarnaast ben je constructief en heb je gevoel voor politiek, beleid en uitvoering. Verder kun je als trainee zowel mondeling als schriftelijk helder formuleren, snel problemen doorzien en creatieve oplossingen bedenken.

Na het traineeship

Wanneer je als trainee goed functioneert en er een plaats beschikbaar is, kan je tijdelijke aanstelling omgezet worden naar een vast dienstverband.