Stageovereenkomst

Onderteken altijd een stageovereenkomst voordat je aan je stage begint. In het stageovereenkomst staan namelijk al je rechten en plichten vermeld. De overeenkomst eindigt na de overeengekomen stageperiode.

Inhoud stageovereenkomst

Het is belangrijk om voor je stage begint een stageovereenkomst te ondertekenen. In deze overeenkomst staan al jouw rechten en plichten als stagiair. Ook praktische zaken zoals je stagevergoeding en je werktijden staan hierin vermeld. Over het algemeen heeft je school of het stagebedrijf een standaard stageovereenkomst.

De volgende punten staan altijd in een stageovereenkomst:

  • Naam en adres van de stagiair, stagebedrijf en opleiding
  • Begin en einddatum van de stage
  • Aantal uren per week
  • Stagevergoeding
  • Stagebegeleider bij het bedrijf
  • Onkosten- en reiskostenvergoeding
  • Aansprakelijkheid
  • Aantal vakantiedagen
  • Regeling bij ziekte of ongelukken op het werk

In de stageovereenkomst staan niet je taken en je leerdoelen vermeld. Deze beschrijf je in je stageplan.

Beëindigen stageovereenkomst

Je stageovereenkomst beëindigt na de overeengekomen stageperiode. Alleen bij bijzondere omstandigheden kan de stageovereenkomst eerder worden beëindigd. Bijvoorbeeld wanneer de stageopdracht eerder volbracht is dan gedacht.

Probeer bij problemen altijd er eerst over te praten voordat je met je stage stopt. Praat bijvoorbeeld eerst met je stagebegeleider op school of met je begeleider bij het stagebedrijf. Je kunt ook om een gesprek met de opleidingscoördinator vragen, mocht je er met de beide stagebegeleiders niet uitkomen.

Vacatures in

ICT
Finance
Management
Techniek
Juridisch
Gezondheidszorg