Soorten traineeships

Globaal zijn er drie soorten traineeships: het management traineeship, het professional (of specialist) traineeship (zoals het finance of IT traineeship) en het overheid traineeship. Daarnaast bieden organisaties ook gecombineerde traineeships aan.

Management traineeship

Het management traineeship leidt afgestudeerde HBO- en WO-ers op tot managers. De trainee doet ervaring op binnen diverse functies en afdelingen en volgt daarnaast een opleidingsprogramma bestaande uit kennis- en vaardigheidstrainingen. Gedurende het traineeship krijgt de trainee begeleiding van een mentor binnen het bedrijf en een externe coach.

Andere vormen van het management traineeship zijn:

 • Global Management Traineeship
  Het Global Management traineeship is een zeer intensief programma, waarbij de trainee kennis op doet van alle aspecten van het bedrijf, de afdelingen en het management, maar ook van de internationale markt en bijbehorende culturele verschillen.
 • General Management Traineeship
  Tijdens een General Management Traineeship bekleed je een aantal verschillende functies op verschillende afdelingen en locaties. Bijvoorbeeld teamleider, account manager en projectmanager. Na het traineetraject ben je bekend met alle ins en outs van het bedrijf en klaar voor een vaste management functie.

Professional of specialist traineeship

Gedurende een professional traineeship wordt de trainee specialistisch opgeleid, waarbij de focus ligt op vakinhoudelijke ontwikkeling. De meest voorkomende professional traineeships zijn:

 • IT Traineeship
  Het IT traineeship leidt HBO en WO afgestudeerden op tot IT-specialist, IT-professional of IT (project)manager. Als IT trainee doe je middels diverse projecten en rollen ervaring op. Daarnaast volg je een opleidingsprogramma bestaande uit vakinhoudelijke- en vaardigheidstrainingen. Gedurende het IT traineeship wordt je intensief begeleidt door meerdere mentors. Na het traineeship stroom je vaak intern door naar een vaste functie.
 • Finance Traineeship
  Tijdens een finance traineeship doe je ervaring op in meerdere financiële afdelingen van een organisatie, zoals Planning, Controlling, Assurance, Reporting, Audit of Advisory. De trainee oriënteert zich breed en wordt gedurende 1 tot 2 jaar klaargestoomd om als volwaardig finance professional aan de slag te gaan.
 • Private Banking Traineeship
  Tijdens het Private Banking Traineeship leer je over beleggen, financieren, product- en relatiemanagement, belastingen en assurantiën. Je loopt stage bij diverse afdelingen en maakt kennis met de dagelijkse realiteit van bijvoorbeeld Business Development, Verzekeringen, Private Banking en Beleggingsadvies. Een Private Banking Traineeship duurt gemiddeld een jaar.

Traineeship Overheid

Overheid traineeships zijn er in overvloed. Bij gemeenten, provincies en ministeries worden uiteenlopende traineeprogramma's aangeboden.

Rijkstraineeships

De regering, de ministeries en de Eerste en Tweede Kamer vallen onder de Rijksoverheid. De Rijksoverheid biedt o.a. een Financieel Traineeship, een Audit Traineeship, het Rijkstraineeprogramma, het Rijkswaterstaat Traineeprogramma, het Defensie Traineeprogramma, de Traineeopleiding Wetgevingsjurist, de Traineeopleiding Overheidsjurist en de Beroepsopleiding Financieel-Economisch Beleidsmedewerker.

Traineeships bij gemeenten en provincies

Diverse provincies en gemeenten bieden eigen traineeshipprogramma's, zoals De Toekomst van Brabant, van de provincie Noord-Brabant.

Gecombineerd traineeship

Sommige organisaties bieden een combinatie van verschillende traineeships. Hierbij speelt afwisseling een belangrijke rol.

Startersfunctie

Bedrijven kiezen er ook wel eens voor om een concrete startersfunctie aan te bieden, waarbij je een intensief opleidings- en coachingstraject doorloopt. Vaak is het mogelijk om binnen anderhalf jaar van functie te wisselen.

Vacatures in

ICT
Finance
Management
Techniek
Juridisch
Gezondheidszorg