Mars en Venus werken samen

Mannen en vrouwen werken op hun eigen manier en begrijpen vaak de werkwijze van de ander niet. Dit zorgt voor onnodige misverstanden en miscommunicatie op de werkvloer. Dit kan voorkomen worden door inzicht te hebben in hoe de andere sekse denkt, communiceert en handelt. Eigenlijk kunnen de verschillende werkwijze van mannen en vrouwen elkaar juist perfect aanvullen. Wat leidt tot meer succes en voldoening in het werk.

Mannen zijn anders dan vrouwen. Naast uiteraard de fysieke en biologische verschillen, zit het meest ongrijpbare verschil in het gedrag. We zien dat mannen en vrouwen zaken anders aanpakken, maar helaas begrijpen we vaak de werkwijze van de ander niet. Door die interpretatieverschillen kunnen er op de werkvloer onnodige spanningen en stress ontstaan.

Opmerkingen als 'dat haantjesgedrag van mannen altijd' en 'wat een emotioneel gedoe van vrouwen' ontstaan door interpretatieverschillen en zorgen voor onbegrip, irritaties en gebrekkige samenwerking. Totdat je het boek Mars en Venus werken samen hebt gelezen en de verschillen juist leert te gebruiken. In dit boek leggen John Gray en Barbara Annis namelijk uit hoe mannen en vrouwen succesvol kunnen samenwerken zonder hun unieke eigenschappen te verliezen.

Elkaar aanvullen

Ondanks onze verschillen doen we hard ons best om 'gelijk' aan elkaar te zijn. We proberen net zo te handelen als de ander doet, waardoor we eigenlijk onze ware aard onderdrukken. Maar de werkelijkheid is toch echt anders, geven Gray en Annis aan. Of het nu gaat om communiceren, problemen oplossen of prioriteiten stellen. Mannen en vrouwen doen het allemaal anders.

Waarom zo ons best doen om 'gelijk' te zijn terwijl dat eigenlijk nooit de bedoeling is geweest? Zo stellen Gray en Annis in hun boek. Volgens beide auteurs zijn het juist de verschillende werkwijzen die elkaar perfect kunnen aanvullen waardoor mannen en vrouwen meer succes hebben en voldoening vinden in hun werk.

Blinde vlekken

Maar wat verhindert dat mannen en vrouwen succesvol kunnen samenwerken? Volgens Gray en Annis komt het door de blinde vlekken ten aanzien van de andere sekse, die ontstaan zijn door volslagen verkeerde aannamen van zowel mannen als vrouwen. En door gebrek aan de juiste kennis worden deze aannamen in stand gehouden. Deze blinde vlekken veroorzaken de gebrekkige communicatie, de misverstanden, het gebrek aan vertrouwen, de frustratie en de wrok tussen mannen en vrouwen.

Genderintelligentie

Helaas weten we door die blinde vlekken niet goed hoe we het beste met de mannen en vrouwen op de werkvloer kunnen samenwerken. Hoe zouden we elkaar beter kunnen begrijpen? En elkaars kwaliteiten beter benutten? Het antwoord die Gray en Annis hierop geven, is een andere denkcultuur. Een dieper inzicht die zij genderintelligentie noemen.

Dit is een inzicht in en waardering van onze verschillen, die vrouwen en mannen in staat stellen elkaars manier van denken en doen te begrijpen. Met genderintelligentie worden verkeerde interpretaties en miscommunicatie op de werkvloer voorkomen. Wat weer positieve gevolgen heeft voor de carrière en de werkplezier verhoogt.

Kwestie van vertrouwen

Een ander denkcultuur is er niet zomaar, dat moet groeien. Om die omslag te kunnen maken, moeten we begrijpen wat er in de hoofden van mannen en vrouwen omgaat. En om elkaar beter te begrijpen moet er vertrouwen zijn. Wanneer er namelijk vertrouwen is durven we ons open te stellen voor meer begrip en acceptatie. Volgens Gray en Annis is het de effectiefste manier om met anderen om te gaan, samen te werken en resultaten te behalen.

Vacatures in

ICT
Finance
Management
Techniek
Juridisch
Gezondheidszorg