Motivatiebrief vs. Sollicitatiebrief

Schrijf je gratis in voor de Nationale Carrièrebeurs

Als sollicitant krijg je doorgaans de vraag om door middel van een sollicitatiebrief en CV te reageren op een vacature. Het komt daarentegen ook voor dat er in plaats van een sollicitatiebrief om een motivatiebrief gevraagd wordt. Voor veel sollicitanten is het verschil tussen beide brieven echter niet helemaal helder. Om je hier meer duidelijkheid over te geven worden in dit artikel zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen de brieven genoemd.

Overeenkomsten tussen sollicitatiebrieven en motivatiebrieven

Voordat wij kijken naar de verschillen tussen de brieven, is het verstandig eerst de overeenkomsten te benoemen. Beide brieven hebben hetzelfde doel, namelijk de interesse van recruiters wekken en jou uit te laten nodigen voor een gesprek. Daarnaast hebben de brieven grotendeels dezelfde opbouw. De brieven hebben een opvallende opening waarin de sollicitant zichzelf voorstelt. Een middenstuk waarin de sollicitant vertelt waarom de functie en het bedrijf bij hem of haar past. En een afsluiting met een duidelijke ‘call to action’ zoals het laten merken dat je graag je brief en cv persoonlijk toelicht. Lees meer over de opmaak van een sollicitatiebrief.

Daarnaast overlapt de inhoud van de brieven elkaar. Jouw motivatie voor de functie wordt namelijk ook in een sollicitatiebrief beschreven en in een motivatiebrief wordt ook naar je CV verwezen. Vandaar kunnen een groot aantal tips voor het schrijven van sollicitatiebrieven ook op motivatiebrieven worden toegepast. Volg deze link voor sollicitatiebrief tips.

Verschillen tussen sollicitatiebrieven en motivatiebrieven

Zoals hierboven duidelijk wordt gemaakt hebben sollicitatiebrieven en motivatiebrieven veel overeenkomsten. Het verschil tussen de brieven ligt voornamelijk in de nuance. Een sollicitatiebrief richt zich grotendeels op het toelichten van jouw CV. In de brief ga je dieper in op jouw werkervaring, kennis en vaardigheden en vertel je wat voor invloed deze hebben op jou geschiktheid als potentiële werknemer. Volg deze link als je meer wilt lezen over het schrijven van een succesvolle sollicitatiebrief.

In een motivatiebrief benadruk je vooral wat jouw motivatie is voor de reactie op de vacature. Een sterke motivatiebrief richt zich dan ook op het beantwoorden van een aantal ‘waarom’ vragen. Beschrijf waarom je bij het bedrijf wilt werken. Waarom de functie jou aanspreekt en waarom je geschikt bent voor de baan. Het duidelijk beantwoorden van deze vragen geeft je daarnaast meer ruimte om jou als persoon te laten zien. Voor tips over het schrijven van een motivatiebrief lees het artikel zo schrijf je een overtuigende motivatiebrief.

Voorbeelden sollicitatiebrief en motivatiebrief

Nu de overeenkomsten en verschillen tussen de brieven zijn beschreven is het handig om deze in context te plaatsen. Hieronder vind je links naar voorbeelden van beide brieven. Door deze te lezen met de hierboven genoemde punten in het achterhoofd, zullen de verschillen tussen beide een stuk duidelijker worden. Volg deze link voor een voorbeeld sollicitatiebrief en deze link of deze link voor voorbeeld motivatiebrieven.

Vacatures in

ICT
Finance
Management
Techniek
Juridisch
Gezondheidszorg