Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden die je overeenkomt met je werkgever op het moment dat je een arbeidsovereenkomst aangaat. We onderscheiden primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Over arbeidsvoorwaarden kun je onderhandelen.

Wat zijn arbeidsvoorwaarden precies?

Arbeidsvoorwaarden staan voor het geheel aan voorwaarden die werkgever en werknemer overeenkomen bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Deze kunnen zowel individueel als collectief zijn.

Primaire arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden hebben betrekking op primaire eisen waar bij de arbeid wettelijk aan moet worden voldaan, zoals loon en vakantie. In de primaire arbeidsvoorwaarden staan ook de hoofdverplichtingen van de werknemer omschreven.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Secundaire arbeidsvoorwaarden worden gewoonlijk per CAO vastgesteld en hebben betrekking op zaken zoals:

  • Pensioenen
  • Functiewaarderingsstelsels
  • Extra beloningen
  • Nadere detaillering van werktijden en vakantiedagen

Ook kun je bij de secundaire arbeidsvoorwaarden denken aan een auto van de zaak, verlofregelingen en reiskostenvergoedingen.

Tertiaire arbeidsvoorwaarden

Tertiaire arbeidsvoorwaarden gelden niet voor een gehele bedrijfstak en kunnen daarom ook moeilijk in een collectieve regeling worden neergelegd. Ze worden per onderneming, bijvoorbeeld in een reglement, vastgesteld.

Deze categorie arbeidsvoorwaarden is ook eerder gericht op het 'welzijn' van de werknemer dan op zijn portemonnee. Voorbeelden van tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn:

  • Aanbod in het bedrijfsrestaurant
  • Goede kantoorruimte
  • Studiereizen
  • Sport- en fitnessfaciliteiten
  • Kerstpakket

Onderhandelen

Arbeidsvoorwaarden staan nooit helemaal van tevoren vast; je kunt hier dus over onderhandelen. Wees wel reëel; het zou zonde zijn als je de baan van je dromen misloopt, omdat je per se over die leaseauto wilt beschikken.

Zorgverzekering

Veel werkgevers hebben speciale afspraken gemaakt met zorgverzekeraars voor hun personeel. Via de werkgever krijgen werknemers tot wel 10 procent korting op de zorgverzekering via een zogenaamde 'collectiviteitskorting'. De werkgever kan via een collectief haar werknemers een verzekering bieden die is afgestemd op de werkzaamheden.

Het is voor de werkgever niet verplicht om een collectieve zorgverzekering af te sluiten voor haar werknemers. Ook als werknemer ben je niet verplicht om je te verzekeren bij het collectief van je werkgever.

Collectiviteitskortingen gelden voornamelijk voor de meer uitgebreide, duurdere verzekeringen. Goedkopere zorgverzekeringen kennen vaak geen collectiviteitskorting, omdat deze korting al is verrekend voor alle leden. Speciaal voor studenten en young professionals heeft VGZ bijvoorbeeld de Studenten Zorgverzekering geïntroduceerd. Een zorgverzekering zonder collectieve korting, maar gewoon met een lage premie en goede dekking. Daarnaast zijn er verschillende websites waarop je als starter of student snel en gemakkelijk een zorgverzekering kan vergelijken. Zoals op de Zorgvergelijker op Zorgverzekering-vergelijken.net, www.zorgverzekering.net of www.zorgverzekering.org.

Werkgeversdeel premie zorgverzekering

Over het loon van de werknemer wordt door de werkgever 30,4 procent van het loon ingehouden voor loonbelasting en premies. Daarnaast moet de werkgever ook premies werknemersverzekeringen betalen, waaronder 16,1 procent van het loon aan de premie zorgverzekering. De werkgever betaalt dus een groot deel van de zorgverzekering van haar werknemers.

De premie die je zelf betaalt voor je zorgverzekering betreft daarom slechts een (klein) onderdeel van de totale zorgpremie. Om zoveel mogelijk te besparen en toch goed verzekerd te zijn ga je voor de Studenten Zorgverzekering van VGZ, een verzekering speciaal voor studenten en young professionals.

Vacatures in

ICT
Finance
Management
Techniek
Juridisch
Gezondheidszorg