Werken bij Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen biedt medische noodhulp aan slachtoffers van rampen, oorlogen en epidemieën.