Werken bij CBR

Het CBR is een kleine maar belangrijke schakel in de hele keten van partijen die werken aan verkeersveiligheid in Nederland. Wij zorgen al ruim 90 jaar voor een verantwoorde toelating van personen tot het verkeer in Nederland. In al die jaren is onze organisatie meegegroeid met de snelle toename van het wegverkeer. On werkterrein is verbreed naar medische rijgeschiktheid en naar de wereld van de professionals in transport en logistiek. Aan dat alles werken collega’s als ICT’ers, juristen, projectleiders en examinatoren mee. Ieder vanuit hun eigen vakgebied. En allemaal met hart voor hun vak.