Werkgevers zoeken

 • Dr. Horacio E. Oduber Hospital

  Het Dr. Horacio E. Oduber Hospital streeft ernaar een kwalitatief hoogwaardige, patiëntgerichte en geïntegreerde zorg te verlenen.

 • Amsta

  Amsta is een aanbieder van zorg en ondersteuning.

 • Stichting Wielewaal

  Stichting Wielewaal organiseert vakanties, logeerweekenden en dagopvang voor kinderen en jongeren met een beperking.

 • CompaNanny

  CompaNanny vervult de missie om een positieve bijdrage te leveren aan nieuwe generaties door inzet van mensen binnen hun kinderdagverblijven & opvang.

 • AMC

  Het AMC is één van de acht universitair medische centra in ons land .

 • Qareworkpartners

  Qareworkpartners brengt zorginstellingen met een personeelsprobleem en gemotiveerde zorgondernemers bij elkaar.

 • Arkin

  Arkin is een overkoepelende GGz-instelling, actief op het gebied van de psychiatrie en verslavingszorg.

 • TSN Thuiszorg

  TSN Thuiszorg is een landelijke, door de overheid erkende thuiszorgorganisatie, met een sterke lokale verankering.

 • AxionContinu

  AxionContinu biedt zorg- en dienstverlening in verschillende woonvormen en is daarmee een van de grootste ouderenzorg organisaties in de regio Utrecht

 • OsiraGroep

  OsiraGroep is een dienstverlenend bedrijf met een gevarieerd aanbod aan wonen, zorg en welzijnsdiensten in Amsterdam, Amstelveen en Diemen.