Best Young Professional 2017

De winnaar van de Best Young Professionals Top 100 2017, Claire Davidson, werd tijdens een gezellig en bovenal spannend finalediner, dat in samenwerking met Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) plaatsvond in de Euromast te Rotterdam, door Kees van Lede bekend gemaakt. Met haar eerste plek wint Claire Davidson een tweedaags opleidingsprogramma naar keuze aan RSM.

Om te bepalen wie er een plek in deze Top 100 verdient, is alle deelnemers verzocht een uitgebreide online vragenlijst in te vullen. Hierin is onder andere gevraagd naar de huidige functie, maar ook naar studieresultaten, carrièrestappen en zelfontplooiing vanaf de studietijd. Op basis van deze prestaties kreeg elke deelnemer punten toegekend. Hierbij is rekening gehouden met het aantal jaren werkervaring van de deelnemers, omdat dit veelal bepalend is voor het maken van promotie of het dragen van verantwoordelijkheden. Zo ontstond er een voorlopige ranking, waarbij de vijftien topposities nog niet definitief werden vastgelegd. De nummers zestien tot en met honderd zijn volledig gebaseerd op de uitslag van de enquête.

Bekijk de top 100

Interviewronde

De vijftien deelnemers die op basis van de vragenlijst het hoogste aantal punten kregen toegewezen zijn vervolgens geïnterviewd door functionaris en onder meer oud-topman van AkzoNobel, Kees van Lede. Hij beoordeelde deze best scorende deelnemers op bepaalde kwaliteiten. Zoals persoonlijke presentatie, spreekvaardigheid, zelfreflectie, ambities en drijfveren. Zijn oordeel over deze young professionals telde voor vijftig procent mee in de uiteindelijke verdeling van de vijftien topposities.

Finalediner

De Top 10 Best Young Professionals is samen met hun werkgever uitgenodigd voor een gezellig en bovenal spannend finalediner, dat in samenwerking met Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) plaatsvond in de Euromast te Rotterdam. De winnaar van dit jaar, Claire Davidson, werd tijdens deze avond door Kees van Lede bekend gemaakt. Met haar eerste plek wint Claire Davidson een tweedaags opleidingsprogramma naar keuze aan RSM.


SfeerfotoFoto: Northern Island

Over de competitie

Best Young Professionals is een competitie waar young professionals zich vrijwillig voor kunnen inschrijven. Meedoen was alleen toegestaan voor young professionals die na 1 januari 2012 een academische opleiding hadden afgerond en op het moment van deelname maximaal 33 jaar oud waren.

Lees meer

Vacatures in

ICT
Finance
Management
Techniek
Juridisch
Gezondheidszorg