Mijn werk en zekerheid: wat betekent dit voor jou?

De overheid is onlangs gestart met de campagne ‘Mijn werk en zekerheid’. Deze campagne over de nieuwe Wet en Zekerheid is bedoeld om vooral jongeren met een tijdelijk contract te informeren over hun nieuwe rechten. Maar wat betekent dit voor jou?

Het aantal flexibele contracten is in de afgelopen jaren vooral bij jongeren flink toegenomen. Van 35% in 2002 naar 58% in 2013. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daarom de campagne ‘Mijn werk en zekerheid’ gestart.

Verbetering rechtspositie werknemer

Met deze wet streeft de overheid naar een fatsoenlijke arbeidsmarkt. Op drie terreinen vinden er veranderingen plaats: het flexrecht, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet. Het doel is om een beter evenwicht te krijgen tussen flexibiliteit en zekerheid.

Als gevolg van de nieuwe wet wordt onder meer de rechtspositie van werknemers met een tijdelijk contract of oproepcontract verbeterd. Om er achter te komen wat dit voor jou betekent, vind je onderstaand een overzicht van een aantal veranderingen.

Tijdelijk contract

Elkaar opvolgende tijdelijke contracten gaan over in een vast contract als een periode van twee jaar wordt overschreden. Dit om te voorkomen dat werknemers te lang op opeenvolgende tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken waar het structurele werkzaamheden betreft.

Om draaideurconstructies tegen te gaan wordt de tussenperiode waar binnen contracten als opeenvolgend worden gezien, verlengd van drie naar zes maanden. Verder moet bij tijdelijke contracten uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst duidelijkheid gegeven worden over een eventuele verlenging van het contract.

Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 krijgen mensen met een tijdelijk contract recht op een zogenoemde transitievergoeding wanneer ze ten minste twee jaar in dienst zijn geweest en de arbeidsovereenkomst is beëindigd door de werkgever.

Proeftijd

Vanaf 1 januari 2015 heb je bij een contract van zes maanden of korter geen proeftijd. Voor tijdelijke contracten tot en met twee jaar is de maximale proeftijd een maand. Een proeftijd van twee maanden wordt gehanteerd bij contracten langer dan twee jaar.

Oproepcontracten

Wanneer je een contract hebt op oproepbasis gelden er de volgende uitgangspunten. Wanneer je werkgever werk voor je heeft maar je niet oproept, heb je recht op loonuitbetaling. Na drie maanden geldt bij een oproep- en nulurencontract dat het aantal afgesproken gewerkte uren per maand ten minste overeen moet komen met het gemiddeld aantal gewerkte uren in de voorgaande drie maanden.

Uitzendwerk

Voor uitzendcontracten die vanaf 1 januari 2015 worden afgesloten geldt dat na maximaal 78 weken je werkgever verplicht is om je een tijdelijk contract aan te bieden.

Concurrentiebeding

Vanaf 1 januari 2015 mag je werkgever in een tijdelijk contract in principe geen concurrentiebeding opnemen. Tenzij je werkgever daar een hele goede reden voor heeft. Zonder goede motivering geldt het concurrentiebeding niet.

Afloop contract

Bij contracten die zijn afgesloten op of na 1 februari 2015 is je werkgever verplicht om een maand voordat je contract afloopt je schriftelijk te informeren of je contract wel of niet wordt verlengd.

Meer informatie over de nieuwe wet

Wil je meer weten over de nieuwe Wet Werk en Zekerheid en wat dit voor jou allemaal kan betekenen? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/06/27/veranderingen-wet-werk-en-zekerheid-per-1-juli-2015.

Bron: Rijksoverheid

Vacatures in

ICT
Finance
Management
Techniek
Juridisch
Gezondheidszorg