Voorbeeld stageplan

In dit stageplan voorbeeld zie je welke belangrijke zaken je vastlegt met betrekking tot je stage, zoals waar je stage gaat lopen en wat je verantwoordelijkheden zijn.

Stageplan

Stagiair

Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Studierichting:
Collegekaartnummer:

Stagedocent

Naam:
Opleiding:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Stagebedrijf

Bedrijfsnaam:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Stagebegeleider

Naam:
Functie:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Verloop van de stage

Bedrijfsafdeling: op welke afdeling binnen het bedrijf ga je stage lopen?
Periode: hoeveel weken/maanden loop je stage?
Aantal uren per week: hoeveel uur per week loop je stage?

Omschrijving stagebedrijf

Geef hier een korte beschrijving van het stagebedrijf. Wat doet het bedrijf, welke producten of diensten biedt het aan, op welke doelgroep richt het zich, etc.

Stageopdracht

Beschrijf je stageopdracht. Wat zijn je taken en bevoegdheden, welke vaardigheden ga je opdoen en wat ga je leren?

Werkzaamheden en planning

Geef aan wat de verantwoordelijkheden zijn van je stagedocent. Geef hierbij aan wanneer en hoe intensief je afspreekt met je stagedocent.

Geef aan wat de verantwoordelijkheden zijn van je stagebegeleider bij het bedrijf. Geef hierbij aan wanneer en hoe intensief je afspreekt met je stagebegleider.

Inleverdatum eindverslag

Noteer hier de datum waarop je uiterlijk je stageverslag of scriptie inlevert.

Voorgesteld aantal studiepunten

Geef hier aan hoeveel studiepunten je voor de stage krijgt.

Ondertekening

Laat het stageverslag ondertekenen door je stagedocent, je stagebegeleider bij het bedrijf en teken het ook zelf. Laat iedere ondertekenaar ook een datum en een plaats invullen bij zijn handtekening.