Onderhandelen? Stuur een vrouw!

Dat mannen beter kunnen onderhandelen dan vrouwen is een mythe volgens Fleur van Pure Talent. Vrouwen bezitten juist de ideale eigenschappen om succesvolle onderhandelaars te zijn, mits zij weten hoe zij hun kwaliteiten op de juiste manier kunnen inzetten!

Vrouwen lijken moeilijker hun eisen op tafel te leggen tijdens een onderhandeling dan mannen. Zo verdienen vrouwen gemiddeld 19% minder dan mannen in dezelfde functie en vragen vrouwen gemiddeld 14 maanden later om salarisverhoging. Mannen zien een onderhandeling vaak als een spel wat gespeeld wordt terwijl vrouwen het vaak maar ‘ingewikkeld’ vinden. Jammer, want vrouwen hebben de potentie uitstekende onderhandelaars te zijn.

Assertiviteit

Assertiviteit blijkt een belangrijke factor te zijn voor succesvolle onderhandelingen. Vrouwen zijn zeer assertief wanneer het gaat om de belangen van anderen, maar hebben er moeite mee wanneer het hun eigen belangen betreft. Het zorg dragen voor een ander is in de evolutie van de vrouw dusdanig belangrijk geweest dat je dat nog steeds terugziet in de dagelijkse maatschappij. In onze workshop geven wij tips aan vrouwen hoe zij hun assertiviteit niet enkel voor anderen, maar ook voor zichzelf kunnen inzetten. Wanneer zij deze switch weten te maken is het ongelofelijk wat een verschil dit veroorzaakt aan de onderhandelingstafel.

Inlevingsvermogen

Vrouwen kunnen zich vaak goed inleven in de (argumenten van de) ander. Dit is een zeer waardevolle kwaliteit, omdat vrouwen hierdoor in staat zijn de beweegredenen van de ander te doorgronden en hierop kunnen inspelen. De valkuil voor veel vrouwen is dat zij geneigd kunnen zijn hun eigen belangen opzij te zetten wanneer zij de bezwaren van de tegenpartij begrijpen. Het is de kunst voor vrouwen om hun inlevingsvermogen te blijven inzetten maar dit te combineren met een meer zakelijke houding. De tegenpartij het gevoel geven begrepen te worden en daarnaast opkomen voor je eigen belangen is een ijzersterke combinatie wat tot goede onderhandelresultaten kan leiden.

Relatiegerichte houding

Vrouwen hechten over het algemeen veel waarden aan goede werkrelaties. Dit is een positieve eigenschap want het zorgt voor een goede onderlinge sfeer en deze wordt meegenomen naar de onderhandelingstafel. Echter, vrouwen zijn vaak bang dat een stevige onderhandeling deze relatie zal verstoren. Maar goed nieuws; onderzoek laat zien dat mensen die goed onderhandelen juist meer gewaardeerd worden in de organisatie. Met deze kennis in het achterhoofd kunnen vrouwen de angst om de relatie te verstoren hopelijk loslaten en zich krachtiger gaan opstellen aan de onderhandelingstafel.

Workshop: onderhandelen/durf te vragen

Onze workshop op De Nederlandse Carrièredagen is geschikt voor vrouwelijke professionals die zich zelfverzekerder en sterker willen gaan voelen en gedragen bij onderhandelingen. Tijdens de workshop bespreken wij adviezen en strategieën waarmee elke vrouw kan transformeren tot een uitstekende onderhandelaar. Interesse? Kom dan op 23 en 24 november naar de workshop “it’s all about you: onderhandelen/durf te vragen” van Pure Talent.

Let op: Kom op tijd want voorgaande jaren zaten de workshops van Pure Talent snel vol.

Fleur Kuijpers is trainer bij Pure Talent Opleiding & Training. Het trainingsbureau is twee jaar achtereen uitgeroepen tot Beste Opleider van Nederland in de categorie Persoonlijke Effectiviteit en Beste Opleider allround. Kijk voor meer informatie op www.puretalent.nl of neem telefonisch contact met ons op 030-232 2929

Vacatures in

ICT
Finance
Management
Techniek
Juridisch
Gezondheidszorg