Flexibele arbeidsmarkt: vaste baan steeds zeldzamer

De arbeidsmarkt van morgen laat een totaal ander beeld zien dan wat we gewend zijn. Naast elke werknemer die vast in dienst is, werkt straks een flexibel ingezette collega. Het bedrijfsleven en de overheid moeten hier snel op gaan inspelen.

Uit het TNO-onderzoek De toekomst van flex blijkt dat de flexibiliteit op de arbeidsmarkt de afgelopen jaren stevig is gegroeid. Verwacht wordt dat dit de komende jaren doorzet. De verwachting is dat in 2020 het personeelsbestand van werkgevers voor 30% uit flexkrachten zal bestaan.

De tijd van een vaste baan voor het leven lijkt voorbij te zijn. Volgens Jurriën Koops, Directeur Algemene Bond Uitzendondernemingen, zal flexibel werken in de toekomst heel gewoon zijn. Naast Koops voorzien diverse arbeidsdeskundigen een totaal nieuwe arbeidsmarkt. Een economie die straks draait op flexibele werknemers.

Michael van Straalen, voorzitter MKB Nederland: “Voor het Midden- en Kleinbedrijf is het flexibel inzetten van werknemers steeds belangrijker. Er is geen weg terug. Flexwerk is here to stay.”

Leo Witvliet, hoogleraar interim management (Nyenrode): “De verhouding op de werkvloer wordt één werknemer, op één flexwerker. Bedrijven krijgen behoefte aan die combinatie van een vaste kern werknemers met langdurige contracten en flexibele medewerkers. Er ontstaat een andere werkvloer waar iedereen mee zal moeten omgaan. Misschien gaan we zelfs naar een toekomst waar het vaste contract helemaal verdwijnt. Is dat leuk of goed? Dat is nog niet te zeggen. Wel moeten we voorbereid zijn.”

Op dit moment bestaat 25% uit flexkrachten. Opvallend daarbij is dat deze krachten nu vaker voor specifieke kennis ingehuurd worden dan om pieken op te vangen of de zieken te vervangen.

Alleen zijn de regelingen voor pensioen, hypotheken en scholing nog helemaal niet toegespitst op flexibele banen. Het sociale stelsel moet aangepast worden aan de veranderende arbeidsmarkt.

Mirjam Sterk, ambassadeur jeugdwerkloosheid: “We krijgen een generatie jonge werknemers die tien jaar lang van contract naar contract hopt, zonder goede arbeidsrechten en pensioenvoorzieningen. Flexwerken is prima, maar het mag niet ten koste gaan van rechten. De uitzendbranche kan hierin een belangrijke rol spelen omdat zij wel werkt met cao-regelingen.”

Vacatures in

ICT
Finance
Management
Techniek
Juridisch
Gezondheidszorg