Een juridische carrière “Het is nooit saai”

Sibel Yildiz (29) is werkzaam bij het parket in Den Haag in het team Interventies. “Het is een dynamische en hectische omgeving, waar je elke dag weer geprikkeld wordt door nieuwe zaken.”

Hoe ben je bij het Openbaar Ministerie terechtgekomen?
“Strafrecht is altijd mijn passie geweest. Na mijn stage bij het parket te Breda wist ik dat ik bij het OM wilde werken. Mijn carrière bij het OM begon via het Virtueel Parket. Hier heb ik negen maanden gewerkt als commissiesecretaris tot ik overgenomen werd door het A.P. in Den Haag. Hier ben ik vooral werkzaam in de ZSM omgeving, een dynamische en hectische omgeving, waar je elke dag weer geprikkeld wordt door nieuwe zaken. Dankzij ZSM kunnen we direct, samen met de ketenpartners, op een passende wijze ingrijpen en zie je in de regel direct resultaat. De meest uiteenlopende zaken komen voorbij. Van simpele winkeldiefstallen tot bizarre zaken tegen die je even op je achterhoofd doen krabben. Bij het OM is het nooit saai.”

Waarom wilde je graag bij het Openbaar Ministerie aan de slag?
“Aangezien het OM de enige instantie is die strafvervolging kan initiëren, wist ik dat daar mijn toekomst lag. Het mooie is dat het OM naar beide kanten van een zaak kijkt, dus zowel naar het slachtoffer als een verdachte. Het trekt me dat je er bij het OM staat namens de gehele maatschappij en naar elk dossier met een open mind kijkt. Ik probeer via mijn werk het verschil te maken. Enerzijds door preventie, maar anderzijds ook door vergelding. Als ik weet dat ik de kans op recidive bij iemand heb verminderd, ga ik met een tevreden gevoel naar huis. Je leert elke dag nieuwe dingen. Dit hoeft niet per se juridische informatie te zijn. Zo leer ik veel van de ketenpartners. Het is bijvoorbeeld anders hoe de reclassering naar een zaak kijkt dan hoe ik er als jurist naar kijk. Je houdt elkaar scherp en je krijgt gaandeweg een bredere kijk op zaken.”

Wat zijn je werkzaamheden:
“Mijn werkzaamheden zijn uiteenlopend. Ik stel een advies of besluit tot afdoening op, op basis van de feiten en omstandigheden van het delict, gezien de juridische en maatschappelijke context. Ook het controleren van dossiers op volledigheid en het uitzetten van opdrachten bij de politie of ketenpartners behoort tot de werkzaamheden. Daarnaast houd ik mij bezig met het opstellen van een tenlastelegging en het voorbereiden van de zitting voor de behandelend officier van justitie. Sinds kort doe ik ook OM-zittingen. Een van de zaken die me het meest is bijgebleven betreft een veelpleger die al vier jaar geen delict meer had gepleegd en nota bene was aangehouden omdat hij vrouwen deodorant had gestolen. Het leek erop dat hij juist zijn leven had gebeterd. De verdachte had een zwervende vriendin die zich normaal gesproken kon wassen op een politiebureau maar wat nu niet mogelijk was. Zijn vriendin voelde zich begrijpelijk onfris, onvrouwelijk en verkeerde in tranen. De verdachte vond dit zo erg dat hij de deodorant had gestolen om haar te troosten. Deze zaak is direct via tele-horen (het horen van een verdachte via een videomonitor op het politiebureau) afgedaan en heeft mij doen realiseren dat zaken die op het eerste oog ‘simpel’ lijken, zoals deze winkeldiefstal, dat niet altijd hoeven te zijn.”

Hoe ziet je toekomst eruit?

“Ik zit nu in de opleiding tot plaatsvervangend officier van justitie enkelvoudige zittingen (assistent-officier). Ik wil mij in mijn opleiding ontwikkelen tot een officier van justitie die in de zittingszaal staat voor het algemeen belang. Een die met duidelijke taal de verdachte weet te bereiken en aan kan geven waarom het feit verwerpelijk is, maar ook kan spreken namens het slachtoffer en een gepaste straf kan eisen. Iemand die een steentje bijdraagt aan de vermindering van recidive.”

Memory Magazine - Juni 2016

Vacatures in

ICT
Finance
Management
Techniek
Juridisch
Gezondheidszorg