Wat motiveert jou?

Werk beslaat een groot deel van je leven. Daarom is het belangrijk om een werkgever te vinden die bij je past. Een bedrijf dat jou weet te motiveren. Maar wat motiveert jou nu werkelijk. Waarvoor kom jij ’s ochtends je bed uit? Wat inspireert je? Over wat ons motiveert als werknemers is al veel onderzocht en theorieën over ontstaan. Een verrassende theorie is die van Daniel Pink.

Verrassende waarheid

De huidige arbeidsmarkt bestaat uit steeds minder routineuze taken, maar meer uit creatieve werkzaamheden. Toch worden er vaak nog oude businessmodellen gebruikt om werknemers te motiveren. Terwijl er een verrassende waarheid bestaat over wat ons werkelijk motiveert op de werkvloer. Een verrassende theorie over motivatie komt van Daniel Pink, die zijn theorie beschreef in het boek Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us.

Motivatie 2.0

Volgens Daniel Pink is het bedrijfsleven nogal gebaseerd op het principe van als-dan-beloningen. Wanneer de werkgever wil dat jij beter gaat presteren, dan zet hij er een beloning tegenover. Dit noemt Pink motivatie 2.0.

Deze vorm van motiveren werkt bij taken met een eenvoudige set van regels en een duidelijk doel. Of wel routinewerk. Bij dit soort taken zorgt motivatie 2.0 voor een nauwe focus en goede concentratie. De als-dan-beloningen werken goed voor veel 20-eeuwse taken, die alleen mechanische vaardigheden vereisen.

Maar voor veel 21-eeuwse taken werkt deze motivatietheorie niet. Het kan zelfs het denken en de creativiteit afstompen. De beloning versmalt namelijk de focus en beperkt de mogelijkheden. Voor taken waarbij een beroep wordt gedaan op creatieve, conceptuele vaardigheden werkt motivatie 2.0 niet of heeft zelfs een averechts effect.

Motivatie 3.0

Maar wat motiveert ons wel bij het uitvoeren van 21-eeuwse taken? Wat maakt dat we beter presteren? Uiteraard blijft geld een motivator maar alleen om de financiële zorgen weg te nemen, zodat geld geen discussiepunt meer is. Maar wat ons daarna werkelijk motiveert verwoord Pink als motivatie 3.0. Bij deze theorie gaat het om drie elementen:

  • Autonomie, de drang om ons eigen leven te sturen.
  • Meesterschap, de wens om steeds beter te worden.
  • Zinvol doel, het verlangen om te doen wat we doen in dienst van iets dat groter is dan onszelf.

Autonomie

De traditionele managementstijlen werken goed voor het krijgen van volgzaamheid. Maar wanneer het gaat om het verhogen van de betrokkenheid, dan werkt zelfsturing. Een voorbeeld daarvan is de 20 Procent Tijd bij Google.

Medewerkers van Google mogen 20% van hun werktijd besteden aan wat zij maar willen. Ze krijgen dan autonomie over hun tijd, hun taak, hun team, hun techniek, etc. Ongeveer de helft van de nieuwe producten van Google komen tot stand tijdens deze 20 Procent Tijd. Bijvoorbeeld Gmail en Google News.

Meesterschap

We hebben de neiging om ergens beter in te worden. Dat maakt dat we bijvoorbeeld in het weekend leren een muziekinstrument te spelen. Zonder dat we daarvoor betaald krijgen, maar omdat het leuk is en we er beter in worden. Wat leidt tot meer tevredenheid.

Een voorbeeld hiervan is Wikipedia. Mensen van over de hele wereld die naast hun baan vrijwillig complexe werkzaamheden verrichten en de resultaten gratis weggeven.

Zinvol doel

Een zinvol doel geeft mensen een reden om naar het werk te gaan. Het gaat hierbij om de waarom-vraag. Wat is het nut in het grotere geheel. Op de lange termijn maakt het streven om de wereld een stukje beter te maken ons wel gelukkiger.

Een voorbeeld is het doel van Steve Jobs, ‘I want to put a ding in the universe’. Of van Skype, ‘Our goal is to be disruptive, but in the cause of making the World a better place’.

Win-win

Maar wat gebeurt er wanneer motivatie 3.0 wordt toegepast. Dan blijkt dat de productiviteit omhoog gaat, de betrokkenheid van werknemers en werknemerstevredenheid stijgt en het verloop daalt. Een win-win situatie voor jou en je werkgever.

Vacatures in

ICT
Finance
Management
Techniek
Juridisch
Gezondheidszorg