Persoonlijke SWOT analyse

Wil jij er achter komen wat jou sterke en zwakke punten zijn? En wat jou kansen en bedreigingen zijn op de arbeidsmarkt? Maak dan jouw persoonlijke SWOT-analyse.

Wat is een SWOT-analyse

In het algemeen is een SWOT-analyse een methode om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van een organisatie of product in kaart te brengen. Maar je kunt het ook gebruiken om jouw toekomstmogelijkheden op de arbeidsmarkt te analyseren. Of om je carrièremogelijkheden bij je huidige werkgever in beeld te brengen. Een SWOT-analyse is vaak ook onderdeel van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Een persoonlijke SWOT-analyse is een vorm van zelfonderzoek. Hierbij onderzoek je:

 • Wat je sterke punten zijn
 • Wat je zwakke punten zijn
 • Welke carrièrekansen zich voordoen op de arbeidsmarkt
 • Welke bedreigingen er zijn

In een SWOT-analyse neem je alleen bijzonderheden op die onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie. Of die bepalend zijn voor jouw toekomstmogelijkheden. Belangrijk is dat je door de ogen van je (potentiële) werkgever kijkt wat jouw belangrijkste of meest onderscheidende eigenschappen zijn.

Sterkte en zwakke punten

Bij het benoemen wat jouw sterke en zwakke punten zijn, kun je bijvoorbeeld denken aan:

 • Opleiding
 • Werkervaring, resultaten, referenties
 • Gespecialiseerde vakkennis
 • Communicatieve vaardigheden
 • Sociale vaardigheden
 • Management vaardigheden
 • Besluitvaardigheid
 • Commerciële vaardigheden
 • Professionele vaardigheden
 • Jouw persoonlijkheid

Kansen en bedreigingen

Kansen en bedreigingen komen van buiten. Het zijn positieve en negatieve ontwikkelingen voor jou. Onder bepaalde condities wellicht beïnvloedbaar, maar nooit beheersbaar. Bij het in kaart brengen van kansen en bedreigingen wordt onderscheid gemaakt tussen macro-omgeving en je directe omgeving.

Voorbeelden van carrièrekansen zijn:

 • Economische groei of personeelsschaarste
 • Waardevolle combinatie van kennis en vaardigheden waarover jij beschikt
 • Outsourcing, fusie, overname, reorganisatie
 • Vertrek van getalenteerde collega's

Voorbeelden van bedreigingen zijn:

 • Economische recessie
 • Verplaatsen van werk naar lage-loonlanden
 • Toenemende concurrentie
 • Veroudering van je kennis en vaardigheden

Vacatures in

ICT
Finance
Management
Techniek
Juridisch
Gezondheidszorg