Wat zijn jouw drijfveren?

Schrijf je gratis in voor de Nationale Carrièrebeurs

Drijfveren zeggen iets over jouw motivatie, houding, voorkeur en waarden. Het is datgene wat jou beweegt om iets te doen of die keuze te maken. Het is wat jouw werkelijk beweegt. Maar waardoor laat jij je verleiden? Wat zijn jouw drijfveren om voor die functie en bedrijf te kiezen?

Je drijfveren meten

Drijfveren bepalen in hoge mate hoe iemand functioneert. Ze bepalen voor een groot gedeelte jouw gedrag en jouw motivatie. Het weten wat jou werkelijk beweegt, helpt je met het vinden van de juiste baan. En met het vinden van het bedrijf of organisatie die bij jouw drijfveren past. “Het draait om wat jij wilt en wat jij belangrijk vindt. Dit heb je al kunnen ervaren tijdens je studie, stages en je afstuderen”, geeft Linda Hamer, Performance Manager bij Bisnez Management, aan.

Hamer: “Een drijfveer is iets wat je al hebt, wat al in je zit en soms al in je kinderjaren tot uiting komt. Drijfveren worden bepaald door verschillende aspecten waaronder je omgevingsfactoren. Het hangt ook af van de fase van je leven waar je in zit. En in welk stadium jij van je carrière zit. Met de Management Drives vragenlijst kun jij je drijfveren meten. Het beter begrijpen van je drijfveren helpt je met keuzes maken en om beter te kunnen communiceren en te presteren.”

Drijfveren

Drijfveren bepalen je gedrag

Drijfveren bepalen in grote mate je gedrag. Daarnaast bepaalt het ook waarvan je nooit genoeg hebt of waarvan je altijd te veel hebt. Er zijn over het algemeen zes drijfveren te onderscheiden waar gedrag door bepaald wordt.

 • Eén van de drijfveren is die van analyseren, begrijpen en doorgronden, dat het gedrag van strategie formuleren, innoveren, inspireren en het zoeken naar vrijheid uitdraagt.
 • Het gedrag dat voort komt uit het voorop stellen van mensen en sociale verbanden, is het helpen mensen met elkaar te verbinden, contacten te leggen, communiceren, draagvlak zoeken, harmonie creëren en zwakkeren helpen.
 • Het gedrag van ambities hebben, doelen formuleren, uitdagingen aangaan en efficiency creëren wordt gestimuleerd door de drijfveer van vooruitgang, resultaten en prestaties laten zien.
 • Mensen die zekerheid en duidelijkheid willen creëren vertonen gestructureerd en georganiseerd gedrag. Zij voelen zich verzekerd van kwaliteit door goede planningen en het nakomen van afspraken.
 • Met de drijfveer durf, tempo en kracht worden knopen doorgehakt, druk opgebouwd en de confrontatie aangegaan.
 • Het tegengestelde van bovenstaande drijfveer is de drijfveer waarbij iemand op zoek is naar thuisgevoel en veiligheid. Personen met deze drijfveer houden tradities in stand, behouden hun identiteit, tonen vakmanschap en geven hun ervaringen weer door aan anderen.

“Het is niet dat slechts één drijfveer je gedrag bepaalt. Achterliggende drijfveren bepalen in hoge mate “hoe”, je dat wat je drijft, laat zien”, aldus Hamer. “Zo kan iemand zowel gaan voor resultaten en prestaties (als eerste drijfveer) als ook het voorop stellen van sociale verbanden (achterliggende drijfveer). Hij of zij zal dus resultaten willen boeken en dat het liefst in teamverband willen doen."

Drijfveren

Spel van verleiden

Wanneer je gaat oriënteren op de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld een carrièrebeurs te bezoeken, moet je goed opletten dat je door de bomen het bos blijft zien. Concentreer je op de bedrijfscultuur en hoe men te werk gaat bij het bedrijf. Weet wat jij belangrijk vindt in een baan en toekomstige werkgever. “Over het algemeen zijn er verschillende punten waar mensen zich door laten verleiden”, aldus Hamer.

Waardoor jij je laat verleiden hangt af van je drijfveren, de fase van je carrière en de levensfase waar je in zit. Drijfveren kunnen als gevolg van tijd, ervaring of anderszins veranderen. Net als de drijfveren zijn er een aantal zaken waar men zich door laat verleiden. Dit zijn onder meer:

 • Materiële beloning
 • Macht en invloed
 • Persoonlijke waarden en normen
 • Specialisme, creativiteit
 • Sociale contacten
 • Autonomie
 • Zekerheid
 • Status

Hamer: “Bij je eerste baan kun jij je laten verleiden door die dure leaseauto en mobieltje van de zaak, terwijl je er bij je tweede baan inmiddels achter bent gekomen dat samenwerken belangrijk voor je is. Meerdere drijfveren kunnen een rol spelen in je beslissing.” Zolang de cultuur binnen het bedrijf niet past bij jouw drijfveren zul jij niet goed op je plek zitten.

Zelfkennis

Om te weten waar jij goed op je plek zou kunnen zitten, is het belangrijk dat je zelfkennis hebt tijdens het solliciteren. Weet wat jouw sterke en zwakke punten zijn en wat jij wilt en belangrijk vindt. Ga eens na wat jou beweegt, waarop jij je keuzes baseert. Om er achter te komen of een bedrijf past bij jouw drijfveren is het zaak om daar tijdens de sollicitatieprocedure aandacht voor te hebben.

Drijfveren

“Zorg er voor dat je duidelijk naar voren laat komen wat jou beweegt om voor die functie en bij dat bedrijf of organisatie te solliciteren. Laat merken waarom de keuze op hen is gevallen maar ga ook na of het bedrijf werkelijk bij jou past. Om daar achter te komen is het belangrijk dat je tijdens het sollicitatiegesprek heldere vragen stelt zoals ‘Hoe gaan jullie om met overwerk?’, ‘Hoe gaan jullie om met bonussen?’ of andere vragen die een antwoord geven op wat jij belangrijk vindt”, aldus Hamer.

Sfeer proeven

Veel mensen denken tijdens het solliciteren niet na of de bedrijfscultuur wel bij ze past en gaan af op de inhoud van de functie. Deze functie-inhoud is vooraf al bekend dus hier hoef je niet meer zo diep op in te gaan. Ga ook niet voor een bedrijf met alleen een goede naam maar bedenk juist of je er over twee jaar nog met veel plezier er zult werken.

“Vooraf is het moeilijk te bepalen of een bedrijf bij je past. Het is extra belangrijk om tijdens het sollicitatiegesprek er achter te komen hoe de cultuur binnen een bedrijf is”, vervolgt Hamer. Als tip geeft Hamer mee om wat eerder te komen voor het sollicitatiegesprek zodat je even bij de receptie moet wachten. “Dit is het ideale moment om de sfeer te proeven. Hoe begroeten de collega’s elkaar, hoe ze met elkaar omgaan en hoe ze tegen jou zijn. Hangt er een formele of juist informele sfeer.”

Hamer: “Hou er bij je zoektocht naar een baan rekening mee dat je een baan en vooral een bedrijf vindt waar jij je enthousiasme in kwijt kan en die je stimuleert om het beste in jezelf naar boven te halen. Zodra je dat hebt gevonden en je op de juiste plek zit, zul je veel plezier uit je werk halen. Qua opleiding, kennis en achtergrond kun je nog zo goed matchen met de baan, maar als een bedrijfscultuur niet past bij jouw drijfveren zit je op de verkeerde plek.”

Vacatures in

ICT
Finance
Management
Techniek
Juridisch
Gezondheidszorg