Solliciteren 3.0: het competentie CV

Ervaring op het CV telt straks niet meer. Werkgevers kijken steeds meer naar de competenties van de sollicitant. Zij willen weten welke vaardigheden de kandidaat meeneemt, die voor hen van toegevoegde waarde zijn. Dit vraagt om een andere aanpak van solliciteren. Met als gevolg dat het CV zoals we het kennen, gaat veranderen in een competentie CV.

CV CHECK

Niet ervaring maar competenties zijn voor werkgevers in 2020 de belangrijkste reden om een sollicitant aan te nemen. Zo blijkt uit het trendonderzoek van Tempo-Team. Een vijftal belangrijke mondiale ontwikkelingen zorgen voor deze trend:

  • Globalisering: kenniswerk is niet langer plaatsgebonden.
  • Individualisering: klanten willen als uniek behandeld worden, wat maakt dat verkopers steeds meer adviseurs worden.
  • Technologisering: technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op.
  • Superbedrijven: bedrijven gaan meer samenwerkingsverbanden aan om sneller in te spelen op de veranderende behoeften van de klant.
  • Integratie culturen en generaties: diversiteit in de samenstelling van het team wordt de sleutel voor snellere innovatie.

Nieuw type medewerker

In 2020 zal er dus behoefte zijn aan een nieuw type medewerker. Bedrijven zoeken mensen die zich effectief aanpassen aan de maatschappelijke, technische en digitale ontwikkelingen.

Werkzoekenden moeten hier nu al op inspelen en dat vraagt om een andere manier van solliciteren. Als sollicitant moet je laten zien dat je begrijpt dat het gaat om effectief reageren op de veranderingen om ons heen. Dat je de actuele trends in de gaten houdt en weet hoe je daar op in kunt spelen.

Competentie CV

Als gevolg hiervan zal het CV zoals we dat nu kennen grotendeels verdwijnen. Werkgevers willen weten wat je kunt, wat je intrinsieke motivatie is en hoe jij je effectief aanpast. De afgeronde opleidingen en eerdere werkgevers moeten daarom plaats maken voor een concrete onderbouwing van vaardigheden.

Hierdoor zal het CV veranderen in een competentie CV. Met dit CV kun je meer ingaan op de punten waarin je uitblinkt. Deze vorm van curriculum vitae geeft duidelijk weer welke expertise en vaardigheden je tot nu toe hebt opgebouwd.

Bij een competentie CV deel je je ervaringen in naar vaardigheden, prestaties, werkervaringen en kennis. Ook kun je een stukje personal branding toevoegen door aan te geven wie je bent en welke doelen en motivaties je hebt.

Vacatures in

ICT
Finance
Management
Techniek
Juridisch
Gezondheidszorg