Minimumloon 2015

Als je werkt heb je tenminste recht op het wettelijke minimumloon. Het minimumloon betreft een bruto bedrag; hoeveel je netto overhoudt verschilt per persoon. In een CAO ligt het laagste salaris vaak een stukje boven het wettelijk minimumloon.

De hoogte van het minimumloon

Het minimumloon in 2015 bedraagt €1.507,80 bruto per maand bij een fulltime baan (dus een volledige werkweek) voor mensen tussen de 23 en 65 jaar.

Minimumloon per uur

Het minimumloon wordt vastgesteld per maand. Omdat het aantal uren van een volledige werkweek per werkgever verschilt (36, 38 of 40 uur) kan het minimumloon per uur verschillen. Onderstaand vind je de bedragen die gelden als richtlijn per 1 januari 2013.

Leeftijd 36 uur 38 uur 40 uur
23 jaar en ouder € 9,67 € 9,16 € 8,70
22 jaar € 8,22 € 7,78 € 7,39
21 jaar € 7,01 € 6,64 € 6,31
20 jaar € 5,94 € 5,63 € 5,35
19 jaar € 5,07 € 4,81 € 4,57
18 jaar € 4,40 € 4,17 € 3,96
17 jaar € 3,82 € 3,62 € 3,44
16 jaar € 3,33 € 3,16 € 3,00
15 jaar € 2,90 € 2,75 € 2,61

Bron: Rijksoverheid

Bruto en netto

Het minimumloon dat wettelijk is vastgesteld betreft een bruto bedrag. Hoeveel er op je brutoloon wordt ingehouden verschilt per persoon. Daarom zijn de netto salarissen niet vastgesteld.

CAO en minimumloon

In vrijwel elke cao ligt het laagste salaris altijd een stukje boven het wettelijk minimumloon. Er is een cao op jouw salaris van toepassing als jouw werkgever partij is bij een cao, of wanneer een cao door de minster van SZW ‘algemeen verbindend’ verklaard is op de bedrijfstak waarin jij werkzaam bent.

Recht op minimumloon

Als je minder loon krijgt dan het wettelijk minimumloon, kun je je werkgever daarop aanspreken. Als er niets verandert, kun je naar de Arbeidsinspectie of de kantonrechter gaan. Werkgevers die werknemers minder uitbetalen dan het wettelijke minimumloon, krijgen daarvoor direct een boete van de Arbeidsinspectie. De hoogte van de boete hangt af van de mate van ontduiking en bedraagt maximaal €6700 per werknemer.

Vacatures in

ICT
Finance
Management
Techniek
Juridisch
Gezondheidszorg