Stagevergoeding

Een werkgever is niet verplicht om jou een stagevergoeding te geven. Vaak krijg je deze echter wel. De netto vergoeding ligt vaak om en nabij de 300 euro. Je studiefinanciering komt niet in gevaar zolang je onder de wettelijk vastgestelde bijverdiengrens blijft.

Recht op stagevergoeding?

Organisaties en bedrijven zijn niet verplicht om jou een vergoeding te betalen. Meestal wordt het echter wel gedaan, en zeker bij grotere organisaties mag je er wel van uitgaan dat je een vergoeding krijgt. In overleg heb je soms ook recht op een reiskostenvergoeding, maar dit is niet vanzelfsprekend. Gelukkig beschikken de meeste studenten over een week OV-jaarkaart.

De hoogte van een stagevergoeding

De hoogte van een stagevergoeding ligt vaak om en nabij de 300 euro.

Stagevergoeding en de Belastingdienst

Iedereen die een stage vergoeding, salaris of een uitkering ontvangt moet loonbelasting betalen. Je hoeft zelf geen actie te ondernemen, want je werkgever houdt deze belasting in op je brutoloon. Deze loonbelasting gaat dan naar de Belastingdienst toe. Het loon dat er dan overblijft is het nettoloon.

Stagevergoeding en studiefinanciering

In 2019 is de bijverdiengrens €14.682,96. Zolang je met je (stage)bijverdiensten onder deze grens blijft, is er niets aan de hand.

Vacatures in

ICT
Finance
Management
Techniek
Juridisch
Gezondheidszorg