Minimumloon

Het minimumloon is het bruto bedrag waar je minimaal recht op hebt als je werkt. Dit bedrag bij een volledige werkweek is wettelijk bepaald. Werknemers vanaf 23 jaar tot aan de pensioenleeftijd hebben recht op het minimumloon.

Het minimumloon is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer te betalen. Het minimumloon is altijd uitgedrukt in brutoloon. De belastingen en sociale zekerheidsbijdragen gaan daar nog vanaf.

Iedere werknemer tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd heeft recht op het wettelijk vastgesteld minimumloon. Voor jongere werknemers geldt het minimumjeugdloon. Het minimumloon beschermt werknemers tegen onderbetaling.

Het minimumloon kan opgebouwd zijn uit:

  • het (basis)loon dat vermeld staat in de arbeidsovereenkomst,
  • de toeslagen voor bijvoorbeeld ploegendienst, wachtdienst, prestatie, werkomstandigheden en onregelmatige werktijden,
  • de vaste beloningen voor de omzet die je maakt,
  • de beloningen van derden die uit het werk voortkomen, bijvoorbeeld fooien.

Wanneer je minder krijgt dan het minimumloon kun je eerst de werkgever daarop aanspreken. Het kan zijn dat de werkgever je salaris niet wilt aanpassen. Dan kun je dit melden bij de Inspectie SZW. De werkgever krijgt dan een boete en jouw achterstallige loon moet binnen 4 weken betaald worden.

Vacatures in

ICT
Finance
Management
Techniek
Juridisch
Gezondheidszorg