Overtuigend argumenteren tijdens het sollicitatiegesprek

Tijdens een sollicitatiegesprek moet jij de werkgever zien te overtuigen dat jij de juiste kandidaat bent voor de functie. Daarbij zul je tijdens het gesprek jezelf goed moeten onderscheiden van de andere sollicitanten. Door vooral jezelf te zijn en met goede en positieve argumentatie te komen, kun jij de concurrentie verslaan.

In het veelgehoorde cliché een goede voorbereiding is het halve werk zit zeker een kern van waarheid in. Voor een sollicitatiegesprek is voorbereiding ook belangrijk omdat je met goede argumentatie moet komen. Maar om daarbij echt overtuigend over te komen, is het belangrijk om vooral jezelf te zijn.

Beantwoord in drieslag

Een sollicitatiegesprek begint over het algemeen met inleidende vragen vanuit de recruiter. Dit zijn vaak ook vragen om jouw als sollicitant op je gemak te stellen. Geef op dit soort vragen geen uitgebreide persoonlijke antwoorden. Maar laat wel je interesse in de baan of de kwaliteiten die je bezit in het antwoord naar voren komen.

Probeer bij het beantwoorden van de vragen te denken in een drieslag. Bijvoorbeeld: drie kenmerkende persoonlijke eigenschappen, drie werkzaamheden per baan en drie resultaten die laten zien hoe effectief je op je vorige of huidige werk bent.

Compenseer je hiaten

Tijdens een sollicitatiegesprek is het echt not done om te bluffen. Maar compenseer je hiaten in je kennis en/of ervaring met andere positieve eigenschappen. Geef bij het beantwoorden van de sollicitatievragen concrete voorbeelden. Maak daarvoor gebruik van de STAR-methode.

Een veelgestelde sollicitatievraag is bijvoorbeeld: wat zijn je zwakke punten? Spreek zelf liever over minder sterke punten en zie ze als kansen. Geef als antwoord op de vraag aan hoe je werkt of hebt gewerkt aan deze punten. Probeer daarbij de positieve kanten van de eigenschap te bespreken.

Lastige sollicitatievragen

Sommige recruiters zullen je lastige vragen stellen om bijvoorbeeld te kijken hoe jij er op reageert. Geef op deze vragen geen feedback, maar juist werkgerelateerde antwoorden. Wees tijdens het gesprek ook nooit negatief over je huidige of vorige baan.

Benader een sollicitatiegesprek als een gewoon gesprek. Stel dus zelf ook vragen en leid met de vragen naar thema’s waar jij het over wilt hebben. Je gesprekspartner is vaak ook gewoon een werknemer binnen de organisatie.

Belangrijke factoren

Een belangrijke factor tijdens je sollicitatie is je deskundigheid. Weet wat je kwaliteiten zijn en toon deze ook tijdens het gesprek. Een andere belangrijke factor is je betrouwbaarheid; ben je eerlijk?

Daarnaast is betrokkenheid erg belangrijk. Het bepaalt namelijk de inhoud van het gesprek. Zo blijkt dat hoe meer betrokken je bent, hoe meer de ander op de inhoud let. Daarbij zijn dus goede argumenten erg van belang.

Test je argument

Wat is nu een goed argument? Dat kun je testen met de want/dus-controle. Bij deze controle moeten een standpunt en argument door beide woorden gekoppeld kunnen worden. Bijvoorbeeld: Ik kan de werkzaamheden aan, want ik heb hier al veel ervaring mee en Ik heb hier al veel ervaring mee, dus ik kan de werkzaamheden aan.

Richt je argumenten ook altijd op de toekomst. Want in de toekomst richt je namelijk op oplossingen. Pas op voor cirkelredeneringen, maar zet goede vergelijkingen in. Let er ook op dat je geen negatieve woorden gebruikt als ‘niet’, ‘nooit’ of ‘geen’.

Meer weten?

Meer informatie over overtuigend argumenteren? De Argumentatiecoach – onderdeel van communicatieadvies- en trainingsbureau Hebdrikx Van der Spek – biedt trainingen om je overtuigingskracht te vergroten en je argumentatie vaardigheden te verbeteren. Regelmatig geeft de Argumentatiecoach een workshop over dit onderwerp op carrièrebeurzen als De Nationale Carrièrebeurs. Meer informatie over hun laatstgegeven workshop vind je hier.

Vacatures in

ICT
Finance
Management
Techniek
Juridisch
Gezondheidszorg