Arbeidsvoorwaardengesprek

Je bent de sollicitatierondes doorgekomen. Dan volgt het arbeidsvoorwaardengesprek. Welke eisen je tijdens dit gesprek kunt stellen is afhankelijk van het bedrijf en de conjunctuur. Bepaal van tevoren wat je prioriteiten zijn en wat je onderhandelingsruimte wordt. Belangrijk is dat je tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek reëel blijft.

Voor de meeste sollicitanten is het arbeidsvoorwaardengesprek toch een lastig gesprek. Wat voor eisen kun je stellen? Hoe stel jij je op tijdens de onderhandelingen? En in hoeverre gaat de werkgever akkoord met je eisen?

Onderhandelen

Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek maak je afspraken over de primaire arbeidsvoorwaarden zoals het salaris en arbeidsduur en de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals reiskostenvergoeding, pensioen, een auto of mobiel van de zaak. Over het salaris wordt het meest onderhandeld. Hier is ook enigszins over te onderhandelen zolang de vraag van de sollicitant en de aanbieding van de werkgever niet te ver uit elkaar liggen.

Over welke zaken valt er nog meer te onderhandelen? In ieder geval meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Zo is er te onderhandelen over zaken als flexibele werktijden, vakantiedagen en thuis werken. Wat je als sollicitant kan vragen is deels afhankelijk van de conjunctuur.

Eisen stellen

Wat voor eisen je als starter kunt stellen hangt ook af van de functie. Bij een zwaardere functie kan het zijn dat je om betere voorwaarden gaat vragen. Maar bij veel vacatures kunnen er nauwelijks eisen gesteld worden omdat er min of meer een standaard pakket wordt aangeboden. Het is dus afhankelijk van de functie óf je eisen kunt stellen en zo ja welke. Zet van tevoren goed op een rijtje waar je prioriteiten liggen.

Hoogte salaris

Bij salarisonderhandelingen geldt dat een goede voorbereiding het halve werk is. Weet wat je waard bent door uit te zoeken wat voor de functie een gangbaar salaris is. Dit kan door op internet de loonwijzer in te vullen, je familie en vrienden te raadplegen of te kijken bij personeelsadvertenties met een vergelijkbare functie.

Ga bij het vaststellen van de hoogte van het salaris altijd uit van het bruto bedrag. Kijk dus goed naar de netto/bruto-verhouding, want per werkgever kan hier nogal een verschil zitten. Zodra je weet wat voor salaris gepast is bij de functie en welke arbeidsvoorwaarden je wilt, bepaal je een onder- en bovengrens zodat je ruimte hebt om te onderhandelen

Wees reëel

Onderhandelen is een kwestie van keuzes maken. Wat wil je? Ga je voor een hoger salaris en minder vrije dagen of wil je liever een wat lager salaris maar wel reiskostenvergoeding. Verwoord tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek duidelijk wat je wilt en waarom je het wilt. Zorg daarbij voor goede argumentatie.

Houd er verder rekening mee dat waar je op het ene gebied iets wint, je op een ander gebied iets moet inleveren. Hoe een arbeidsvoorwaardengesprek verloopt, is bedrijfsafhankelijk. Een arrogante houding moet je als sollicitant zeker niet hebben. Belangrijk is dat je altijd realistisch, open en eerlijk blijft.

Vacatures in

ICT
Finance
Management
Techniek
Juridisch
Gezondheidszorg