In deze doelgroepen zijn wij geïnteresseerd

MBO,HBO,WO


Actief in de branches

Juridisch

Zorg & Welzijn

Overheid / Non-profit


Bedrijfscultuur

Informeel

Teamgericht

Sociaal


Locatie hoofdkantoor

Utrecht


Internationale carrièremogelijkheden

Nee

Contact opnemen of solliciteren

Reclassering Nederland

Vivaldiplantsoen 100

3533 JE Utrecht

088-8041000

info@reclassering.nl

Social Media

Werken bij Reclassering Nederland

Naar een veiliger samenleving

Over Reclassering Nederland

Werken bij Reclassering Nederland. Dat is pittig en zinvol werk op het snijvlak van mens, misdaad en maatschappij. Voor of achter de schermen, je draagt een steentje bij aan een veiliger samenleving: door als reclasseringswerker je cliënt te motiveren niet wéér de fout in te gaan, door als werkmeester in weer en wind een groep werkgestraften actief te houden of als administratief medewerker te zorgen dat iedereen op tijd zijn of haar salaris krijgt.

Je treft bij ons een informele en collegiale sfeer. ‘Werkplezier, samenwerking en collega’s’ scoren hoog in het tweejaarlijkse onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers. De balans tussen werk en privé kun je bij ons goed regelen. Je krijgt veel vrijheid en mogelijkheden om te bepalen wanneer en waar je werkt.

Reclassering Nederland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie, gemeenten en het gevangeniswezen zetten we alles op alles om te voorkomen dat mensen (opnieuw) de fout in gaan. 

Missie 

Reclassering Nederland draagt bij aan de veiligheid van de samenleving door het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. Dat doen we door risico’s zoveel mogelijk te beheersen en de dader of verdachte te stimuleren zijn of haar gedrag te veranderen. 

Visie

Daders zijn verantwoordelijk voor het delict en hun eigen gedrag. Justitiële autoriteiten beslissen over de consequenties. Voor daders die door een handicap of hun psychische gesteldheid niet in staat zijn hun verantwoordelijkheid te nemen, vindt doorgaans toeleiding naar zorg plaats.

Gunstig beïnvloeden van het gedrag van daders is vaak mogelijk. Reclassering Nederland ondersteunt mensen daarbij. Het aanwakkeren van motivatie, maken van verantwoorde keuzes en zelfreflectie maken deel uit van de aanpak. Daarbij houden we rekening met de risico’s voor de samenleving en controleren we waar nodig. 

Ook verdachten in strafzaken komen in aanraking met Reclassering Nederland. Vaak is het nog niet duidelijk of ze strafbare feiten hebben gepleegd. Uit justitiële gegevens, gedrag en de sociale omgeving zijn vaak echter risico’s voor de veiligheid van personen of de samenleving te destilleren. In dat geval prevaleert het beperken van die risico’s.

Organisatiecultuur

Werk maken van het verschil
Reclassering Nederland vindt het belangrijk dat al haar medewerkers samen een afspiegeling vormen van de veelzijdige Nederlandse samenleving. Gevarieerd samengestelde teams waarin iedereen er toe doet, zijn sterker. Wij hebben in alle teams mensen nodig die anders naar hetzelfde kijken vanuit een verschillende achtergrond. Denk aan culturele herkomst, leeftijd, geslacht, ervaring en competenties. Onze doelgroep is immers ook divers. Daarom werken we actief aan de thema's inclusiviteit en diversiteit.

Buurt, bajes en bevlogen teams
Medewerkers van Reclassering Nederland werken samen daar waar ze het verschil maken. Zij zorgen voor verbinding in het belang van cliënt en maatschappij en stellen zich lerend op. Er wordt veel in leren en kennisdelen geïnvesteerd bijvoorbeeld door feedback en reflectie.

Werk maken van het verschil
Reclassering Nederland vindt het belangrijk dat al haar medewerkers samen een afspiegeling vormen van de veelzijdige Nederlandse samenleving. Gevarieerd samengestelde teams waarin iedereen er toe doet, zijn sterker. Wij hebben in alle teams mensen nodig die anders naar hetzelfde kijken vanuit een verschillende achtergrond. Denk aan culturele herkomst, leeftijd, geslacht, ervaring en competenties. Onze doelgroep is immers ook divers. Daarom werken we actief aan de thema's inclusiviteit en diversiteit.

Doelgroep

  • Reclasseringswerkers Advies & Toezicht
  • Werkmeesters
  • Medewerker Werkstraffen

Carrièremogelijkheden

Deze werkgever heeft op dit moment geen vacatures.